O nas

W dniu 13 grudnia 2012 roku Spółka SFD S.A. nabyła 100% udziałów w Black Master Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Opolu ul. Głogowska, nr 23 C, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116494 o kapitale zakładowym 250 000,00 PLN (w całości opłacony), NIP: 754-271-86-83, REGON: 532309205.
Spółka była właścicielem nieruchomości magazynowej wynajmowanej na potrzeby SFD S.A. Nieruchomość ta została sprzedana po relokacji magazynu SFD do nowego obiektu.